Milloin omakotitalon kattoremontti on ajankohtainen?

Kattoremontti on poikkeuksetta ajankohtainen jokaisen omakotitalon elinkaaren aikana. Teknisen käyttöikänsä ylittänyt ja vaurioitunut katto on aina suuri riski, joka tulisi korjata mahdollisimman pian.

Hyväkuntoinen ja terve katto on talon kruunu, joka suojaa koko rakennusta kosteudelta, kylmyydeltä sekä vaihtelevilta sääolosuhteilta.

Tämän vuoksi kattoremontti on järkevintä tehdä hyvissä ajoin, jotta kosteus ja kylmyys eivät pääsee kulkeutumaan muualle rakennukseen ja aiheuttamaan vaurioita. Kattoremontti kannattaa siis toteuttaa mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.

Mutta milloin kattoremontti kannattaa tehdä?

Vesikaton elinkaaren pituuteen vaikuttavat monet eri tekijät, kuten käytetty kattomateriaali, katon rasitus, rakennuksen sijainti sekä vesikaton huoltoväli.

Kattoremontin ajankohtaisuutta voit arvioida itse silmämääräisesti ja tarkkailemalla katon kuntoa säännöllisesti, mutta parhaan vastauksen saat aina suorittamalla kattavan kuntotarkastuksen ammattilaisen toimesta.

Tässä artikkelissa käymme läpi tärkeimmät seikat jotka vaikuttavat katon käyttöikään, sekä milloin kattoremonttia kannattaa tosissaan harkita.  

Kattoremonttia suunnitellessa on suositeltavaa toimia hyvissä ajoin, jolloin ehkäiset piilevien vaurioiden leviämisen ja sitä myötä aiheutuneet suuremmat vauriot ja kustannukset.

Mitkä asiat vaikuttavat katon käyttöikään?

Katon kuluminen vuosien saatossa on aina talokohtaista. Yksi isoimmista katon rasitukseen vaikuttavista ulkoisista tekijöistä on rakennuksen sijainti. Esimerkiksi metsän keskellä sijaitsevien talojen katot kokevat ajan saatossa enemmän rasitetta kuin aukealla alueella sijaitsevien.

Puista putoavat lehdet ja neulaset kertyvät suuriksi massoiksi katolle keräten itseensä kosteutta ja hidastaen katon kuivumista. Lisäksi puista syntyvät varjot estävät suoran lämmön pääsyn katolle mikä yhtälailla hidastaa katon kuivumisaikaa.

Vesikaton läpiviennit ja saumat ovat suuressa roolissa katon kestävyyden kannalta. Huonosti suunnitellut saumakohdat ja läpiviennit eivät välttämättä ole riittävän tiiviitä ja keräävät ympärilleen kosteutta. Tämän vuoksi katon kuntotarkastuksen yhteydessä tulisi kiinnittää erityistä huomiota niiden kuntoon.

Silti ehdottomasti suurin vaikutus katon tekniseen käyttöikään on kuitenkin käytetyllä kattomateriaalilla. Peltikatot on ovat katoista kestävimpiä, jotka hyvin hoidettuina kestävät lähemmäs sata vuotta käyttöä. Lyhin käyttöikä on perinteisellä huopakatolla, joka vaihtelee noin 25-40 välillä.

Milloin kattoremontti on ajankohtainen?

Ulkoiset vauriot

Katon kunto on hyvä tarkastaa syksyisin ja keväisin ulkoiset vaurioiden varalta. Katon pinta voi olla kulunut tai ruostunut tai jopa selkeästi vaurioitunut.

Pintapuoliset vauriot ovat usein helposti korjattavissa joko yksittäisten elementtien vaihtamisella ehjiin tai pinnoitteen uusimisella.

Jos peltikaton pinta on likainen tai se hilseilee, on huoltomaalaus tai huoltopesu usein riittävä toimenpide katon käyttöiän pidentämiseksi.

Kaikkia ulkoisia vaurioita ei kuitenkaan voi korjata itse. Jos vesikatossa on suuria painaumia, voi se olla merkki sisempien kattorakenteiden vauriosta.

Vesikaton tekninen käyttöikä on päättymässä

Hyvin huollettuna katto voi säilyä käyttökelpoisena jopa lähemmäs sata vuotta, mutta se vaatii tarkkaa huolenpitoa, oikeaoppisen katon asennuksen sekä katon kulmaan ja sijaintiin sopivimman kattomateriaalin.

Tänä päivänä käytettävistä kattomateriaaleista ylivoimaisesti kestävin on laadukkaasti asennettu lukkosaumattu peltikatto. Hyvin huollettuna ja tasaisin välein puhdistettuna sekä huoltomaalattuna oikein asennettu peltikatto voi kestää käyttöä jopa vuosisadan.

Vaikka katto olisi kuinka laadukas ja hyvin asennettu, tulee muistaa että yksikään katto ei ole ikuinen, varsinkin Suomen vaihtelevissa sääolosuhteissa.

Jos vanha kattosi on useita kymmeniä vuosia vanha, on suositeltavaa tehdä katolle kattava kuntotarkastus.

Vesi vuotaa katosta läpi

Jos vesikatto vuotaa ja päästää veden sisälle rakenteisiin, on kattoremontti suoritettava pikimmiten. Yläpohjan rakenteisiin päässyt kosteus voi aiheuttaa mittavia vaurioita koko rakennukseen, joten toimimalla ripeästi vältät suuremmat vauriot.

Valuva vesi johtuu aina sade- tai sulamisvesistä, jotka normaalisti valuvat sadevesijärjestelmään.

Kosteuden valuessa kattorakenteisiin voi edessä olla kokonaisvaltainen kattoremontti. Tällöin on enemmän kuin suositeltavaa kääntyä kattoalan ammattilaisen puoleen. Vaikka pienen kattoremontin voi helposti tehdä itse, kannattaa suurempi remontti suorittaa ammattilaisen toimesta parhaan lopputuloksen takaamiseksi.

Kosteus kattorakenteissa

Kattorakenteisiin kertynyt kosteus on merkki joko katon huonosta tuulettuvuudesta tai pahimmassa tapauksessa suuremmasta vuodosta. Katon riittämätön tai kokonaan puuttuva ilmanvaihto altistaa kattorakenteet valtaville määrille kosteutta.

Riittämätön tuuletus voi johtua joko huonosta suunnittelusta ja mittavirheestä rakennusvaiheessa. Vanhempien talojen kohdalla riittämättömän tuuletuksen on voinut aiheuttaa myös yläpohjan lisäeristäminen mika tukkii olemassa olevat tuuletusaukot.

Kun kosteus ei pääse haihtumaan rakenteista ilmanvaihdon mukana, on kosteus- ja homevaurion riski suuri.

Kattorakenteisiin kertynyt kosteus lähes poikkeuksetta merkki akuutista kattoremontin tarpeesta. Ammattilaisen suorittama kuntotarkastus antaa tarkan kuvan katon nykytilanteesta ja remontin tarpeellisuudesta.

Milloin tarvitaan laaja kattoremontti?

Pelkkä vesikaton uusiminen on usein riittävä toimenpide, jos katon kuluminen ja vauriot ovat pintapuolisia. Suurempien vaurioiden kohdalla pelkän vesikaton uusiminen ei välttämättä riitä, vaan myös sisemmät kattorakenteet joudutaan korjaamaan tai uusimaan.

Milloin vaaditaan kokonaisvaltainen kattoremontti?

Kattorakenteiden uusiminen on ajankohtaista mikäli kattorakenteet ovat selvästi vaurioituneet tai sinne on kertynyt kosteutta. Jos kyseessä on kosteuden kertyminen rakenteisiin, tulisi ammattilainen kutsua paikalle välittömästi arvioimaan tilanne.

Kosteus rakenteissa voi levitä muualle rakennukseen ja aiheuttaa mittavia tuhoja ja homevaurioita.

Jos katon reunoille ilmestyy talvisin jääpuikkoja, on se merkki lämpöhäviöstä ja vuodosta, joka johtaa juurensa kattorakenteista.

Milloin riittää pelkkä vesikaton uusiminen?

Jos sisemmät kattorakenteet ovat hyvässä kunnossa, on pelkän vesikaton uusiminen riittävä toimenpide. Sen lisäksi että vesikatto suojaa rakennusta kosteudelta, oon sillä myös esteettinen merkitys.

Hyväkuntoinen ja uusittu vesikatto kohentaa talon ulkoasua huomattavasti sekä suojaa koko rakennusta kosteudelta ja kylmyydeltä. 

Jos kattosi alkaa olemaan käyttöikänsä loppupuolella ja harkitset sen uusimista, ota rohkeasti yhteyttä niin suunnitellaan yhdessä juuri sinulle paras ratkaisu.